30. mrt, 2015

Vezels

https://www.ortho.nl/account/nieuwsbrief_aanmelden

Kostenbesparing door verhoging vezelinname

26 maart 2015
Verhoging van de vezelinname kan leiden tot aanzienlijk lagere ziektekosten door een afname van obstipatieklachten. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie gefinancierd door Kellogg. Ongeveer 5% van de Amerikanen kampt met obstipatie, een aandoening die te verhelpen is door een toename van de vezelconsumptie.

In de literatuur werd gezocht naar gegevens over de prevalentie van obstipatie, de gemiddelde vezelinname en het percentage van de bevolking dat voldoet aan de aanbevolen vezelinname. Ook werden gegevens gebruikt over de kosten van obstipatie.

Bij een toename van de vezelinname van gemiddeld 9 gram per dag (waarbij volwassenen de aanbevolen hoeveelheid van 25 gram per dag bereiken) wordt een aanzienlijke kostenbesparing bereikt. Volgens de berekeningen zou jaarlijks bijna dertien miljard dollar bespaard kunnen worden op medische kosten. Bij iedere verhoging van de vezelinname met één gram per dag neemt de prevalentie van obstipatie met 1,9% af. Wanneer de helft van de volwassenen de vezelinname met 3 gram per dag verhoogt, wordt al twee miljard dollar bespaard.

In de berekening is alleen rekening gehouden met de directe kostenbesparing door een afname van obstipatieklachten. Mogelijk dat de feitelijke kostenbesparing nog hoger uitvalt. Het feit dat een simpele aanpassing in de voedingsgewoonten kan leiden tot dergelijke besparingen, benadrukt het belang van een adequate vezelinname door de bevolking.

Schmier JK, Miller PE, [..], Alexander DD. Cost savings of reduced constipation rates attributed to increased dietary fiber intakes: a decision-analytic model. BMC Public Health 2014; 14(1):374